Ateii din Moldova

 Sunt cei ce luptă cu minciuna religioasă

  

Scrisoare deschisă pentru Filip și Fusu despre educația laică


În atenția Domnului Pavel Filip, Prim-Ministru al Republicii Moldova,
Doamnei Corina Fusu, Ministră a Educației

Stimate Domnule Prim-Ministru,
Stimată Doamnă Ministră,
La data de 11 octombrie 2016, la Academia de Științe a Moldovei a avut loc Conferinţa Ştiinţifică Naţională „Biserica Ortodoxă din Moldova şi Statul. Credinţă şi cunoaştere”, consacrată aniversării a XXV-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova. Evenimentul a fost organizat de Academia de Științe a Moldovei și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove (sursa).

La conferinţă a fost invitată Doamna Elena Cernei, Vice-Ministra Educației, în calitate de reprezentantă a Ministerului Educației. În discursul său adresat audienței, Vice-Ministra a afirmat:
Ministerul Educației face tot posibilul ca Biserica să-și găsească locul în sistemul educațional.  

Fiecare pedagog, având ca obiectiv realizarea imperativului ce dictează formarea și dezvoltarea personalității umane trebuie să integreze în procesul educațional și valențele educative ale patrimoniului Bisericii Ortodoxe

O materie de educație se va avansa prea puțin atât timp, cât învățământul va abandona religia. A fost nevoie să treacă mulți ani în care religia a fost impusă, apoi interzisă, a fost nevoie de o revoluție care să răstoarne domnia ateismului științific să introneze libertatea, o libertate de atâtea ori rău înțeleasă și rău folosită, ca să înțelegem în sfârșit că avem nevoie de Dumnezeu.

În ultima vreme sunt tot mai mulți cei care consideră că unica soluție pentru ridicarea morală a societății este educația religioasă, așa cum afirmă Biblia “La început a fost Cuvântul”.

Considerăm această declarație a doamnei vice-ministră ca fiind una ce încalcă principiile statului laic, separarea bisericii de stat, dar și discriminatorii în raport cu celelalte culte religioase din Moldova.

Conform art. 35 (8) al Constituției Republicii Moldova învățămîntul de stat este laic.

Acest principiu este stipulat și în art. 7 al Codului Educației Republicii Moldova Nr. 152  din  17.07.2014 care prevede ca principii fondatoare ale educaţiei în Moldova:

”Educaţia se întemeiază pe următoarele principii fundamentale:

 1. a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;
 2. e) principiul libertăţii de gîndire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;
 3. h) principiul asigurării egalităţii;
 4. q) principiul învăţămîntului laic.”

Considerăm că această declarație (și consecințele pe care le presupune – că învățătorii ar trebui să acorde o mai mare atenție Bibliei) contravine prevederilor  art. 135 din Codul Educației care obligă personalul didactic, ştiinţifico-didactic, ştiinţific şi de conducere să nu facă şi să nu admităpropagandă şovină, naţionalistă, politică, religioasă, militaristă în procesul educaţional.

Considerăm că, prin declarații ce promit beneficii și poziție specială în cadrul sistemului de învățămînt unui cult religios – Mitropolia Moldovei – sunt de asemenea încălcate principiile educației incluzive, adoptate în Programul de dezvoltare a educaţiei incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011 – 2020, aprobat prin HG Nr. 523 din  11.07.2011.

În calitate de funcționar public, prin discursul oficial ținut în cadrul acestei conferințe, dna Cernei a încălcat flagrant și prevederile art. 4 al Legii Nr. 25 din  22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public care stipulează imparțialitatea acestuia: ”Funcţionarul public este obligat să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, fără a acorda prioritate unor persoane sau grupuri în funcţie de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială.”
Reieșind din cele expuse, solicităm Guvernului Republicii Moldova și Ministerului Educației, prin comunicate de presă plasate pe website-urile guvernamentale (gov.md și edu.gov.md), să confirme sau să infirme declarațiile Doamnei Elena Cernei ca fiind politica și cursul sistemului educațional al Republicii Moldova.

Semnatari:

 • Rodion Gavriloi, activist civic
 • Oleg Brega, activist civic
 • Ghenadie Brega, jurnalist
 • ACI Hyde Park
 • Vitalie Lisnic
 • Dragoş Andone
 • Sandu Diaconu
 • Vlad Velciu
 • Cristian Zubco
 • Vasile Mereuta
 • Marius Anderson Gutu
 • Igor Cebotarenco
 • Stelian Teleman
 • Cristi Pn
 • Gabriel Curagău

(lista este deschisă)

Facebook Comments
Updated: September 6, 2017 — 6:35 pm
Ateii din Moldova © 2020